Quy trình đặt hàng

Bước 1: Liên hệ đặt hàng.

 • Khách hàng liên hệ với công ty theo địa chỉ gmail hoặc số điện thoại đã cũng cấp trong phần Liên hệ để được tư vấn đặt hàng.

Bước 2: Thỏa thuận giá cả.

 • Gửi bảng giá từng sản phẩm của công ty cho khách hàng tham khảo.
 • Thống nhất bảng giá và đưa ra bảng giá cuối cùng.

Bước 3: Thiết kế và thống nhất thiết kế.

 • Tiếp nhận ý tưởng thiết kế của khách hàng (nếu có).
 • Phía công ty sẽ tiến hành thiết kế.
 • Gửi mẫu thiết kế cho khách hàng xem để điều chỉnh, chỉnh sửa nếu cần.
 • Gửi lại bảng thiết kế đã chỉnh sửa (nếu có) cho khách hàng.
 • Thống nhất bảng thiết kế,gửi lại bảng thiết kế chính thức cho khách hàng.

Bước 4: Ký hợp đồng.

 • Hai bên thỏa thuận điều khoản theo hợp đồng.
 • Tiến hành ký hợp đồng.
 • Khách hàng đưa tiền đặt cọc cho công ty theo điều khoản thỏa thuận.

Bước 5: Gia công,lắp đặt theo hợp đồng.

 • Phía công ty sẽ tiến hành gia công và lắp đặt theo bảng thiết kế đã đưa ra trong hợp đồng.

Bước 6:Tiến hành nghiệm thu- thanh lí hợp đồng.

 • Tiến hành nghiệm thu sản phẩm.
 • Làm thủ tục thanh lí hợp đồng.
 • Khách hàng thanh toán phần còn lại của hợp đồng theo thỏa thuận.

Bước 7: Lắng nghe góp ý của khách hàng, bảo hành sản phẩm theo hợp đồng.